توضیحات کامل :

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش عاطفی و سبک رهبری استراتژیک

 

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 75

 

امروزه بسیاری ازسازمان ها دستخوش تغییرند و هرگونه تغییر نیازمند کارکنان ومدیرانی است که انطباق پذیر بوده و با تغییرها سازگار شوند.در این میان تعامل اجتماعی به شیوه ای شایسته و ثمربخش برای بیشتر مدیران و رهبران به عنوان عنصر کلیدی در مدیریت تغییرهای سازمانی اهمیت فزاینده ای دارد. رهبري تأثير ضمني و آشکاري بر فرهنگ از راه زبان، ساختار، ارزشها و رفتار دارد و در سطح گروهي و فردي عمل مي کند. آيزن باچتال پيشنهاد مي کند که روابط رهبري براي تغيير ارزشها، باورها و نگرشهاي پيروان، مهم و حياتي است. (دوکت و مک فرلن[1]،2003)رهبری یک سازمان برای انطباق با تغییرات و به منظور بقا و رشد در محیط های جدید، ویژگیهای خاصی را می طلبد که عموماً مدیران برای پاسخ به آنها با مشکلات بسیاری مواجه می شوند. یکی از مهمترین خصیصه ها که می تواند به رهبران و مدیران در پاسخ به این تغییرات کمک کند، هوش هیجانی است. هوش هیجانی موضوعی است که سعی در تشریح و تفسیر جایگاه هیجان ها و احساسات در توانمندی های انسانی دارد. مدیران برخوردار از هوش هیجانی، رهبران مؤثری هستند که اهداف را با حداکثر بهره وری، رضایتمندی و تعهد کارکنان محقق می سازند. بررسی ها نشان داده است که گوی رقابت آینده را مدیرانی خواهند برد که بتوانند به طور اثربخش ونتیجه بخش با منابع انسانی خود ارتباط برقرارکنند.دراین زمینه هوش هیجانییکی ازمولفه هایی است که می تواند به میزان زیادی درروابط مدیران با اعضای سازمان نقش مهمی ایفا کندوبه گفته گلمن (۱۹۹۸)شرط حتمی واجتناب ناپذیر درسازمان ها به حساب می آید.

[1] Duckettand Macfarlane

 

فهرست مطالب

هوش

نظریه "هوش های چند گانه " گاردنر

نظریه هوش "سه جزئی" ثورندایک

عاطفه (هیجان)

هوش اجتماعي

هوش عاطفی(هوش هیجانی)

تعاریف هوش عاطفی(هوش هیجانی)

تفاوت هوش عمومی و هوش هیجانی

دیدگاه‌های هوش هیجانی

دیدگاه توانمندی (پردازش اطلاعات)

شاخه­ بندی هوش

هوش هیجانی از نقطه‌نظر گلمن

هوش هیجانی از نقطه نظر بار ـ آن

اجزای هوش هیجانی

كاربردهوش هيجاني در محيط كار

هوش عاطفی و رهبری

ويژگيهاي رهبري با شعور عاطفي بالا

آموزش و يادگيري هوش هيجاني در سازمان

تعاریف رهبر، رهبری و سبک رهبری

سبک رهبری

رهبری

استراتژی

نگرش های اولیه در رهبری

مطالعات میشیگان

مطالعات دانشگاه ایالتی اوهایو

نظریه رهبری مسیر-هدف

مدل وروم- یتون- جاگو

تئوری چرخه زندگی یا رهبری موقعیتی

نظریه های اقتضایی

تئوری اقتضایی رهبری فیدلر

سبک سنج مدیریت

سبک های رهبری لیکرت

پیشینه تحقيقات

منابع