توضیحات کامل :

پاورپوینت گودبرداری ساختمان و انواع سازه نگهبان


مقدمه
گودبرداری يكي از كارهای پيچيده و خطرناك مهندسی به شمار مي رود كه به منظور حفظ جان انسان های داخل و خارج از گود، ساختمان های مجاور و فراهم آوردن شرايط ايمن و مطمئن جهت انجام كار مي بايستی ديواره های آن بوسيله سازه های نگهبان مهاربندی و پايدارسازی شود.


فهرست :  
مقدمه
گودبرداری به چه دلیلی انجام میشود :
انواع گودبرداری
اهداف اصلي ايمن سازي گودبرداري
مسائل ایمنی‌ قبل از گودبرداری
ساختمان‌های مجاور‌
تخریب ساختمان فرسوده در محل گود برداری :
مسائل ایمنی ساختما‌ن‌های مجاور قبل از گودبرداری ( با توجه به عمق آن (
‌تمهیدات در عملیات حفاری و گود‌برداری
سازه نگهبان
انواع سازه نگهبان در گودبرداري : 
معرفی کوتاه برخی از سازه هاي نگهبان :