توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل و بررسی روستای کردان 60 اسلاید

 

مقدمه
موقعیت جغرافیایی
اقلیم
توپوگرافی منطقه
کردان در 360درجه
منابع آبی روستا
پوشش گیاهی و باغات
ویژگی های کردان در گذشته
عوامل فرهنگی و تاریخی روستای کردان
تاریخچه و علت نامگذاری روستا به نام کردان
تاریخچه روستای کردان به گفته باستان شناسان
قومیت در روستای کردان 
زبان و گویش
امامزاده حسین (ع) و بی بی سکینه (س):
عوامل اقتصادی روستای کردان
صنعتی، کشاورزی، باغداری
خدمات رفاهی
عوامل اجتماعی روستای کردان
جمعیت و تعداد خانوار
روستای کردان از لحاظ آموزشی
روستای کردان از لحاظ سیاسی
شناخت کالبدی روستای کردان
وضعیت معابر
بنای مسکونی در روستا
میزان انجام طرح هادی و بهسازی روستایی
جهت و وضعیت شرایط توسعه آتی شهر