توضیحات کامل :

پاورپوینت ضوابط و مقررات ساخت واحدهای مسكونی ، در حجم 34 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:
مقررات ساختمانی در حوزه مسكونی :
تراكم ساختمانی در كاربردهای مسكونی
نوع استفاده حداكثر سطح اشغال حداكثر تراكم ساختمانی
تراكم كم 60% 20 + 100 % مساحت زمین
تراكم متوسط 60% 30 + 150 % مساحت زمین
تراكم زیاد 60% 240 % مساحت زمین
تبصره 1: چنانچه مساحت زمین در كاربری مسكونی صد متر مربع و كمتر باشد سطح طبقه همكف می تواند معادل هفتاد درصد سطح زمین و سطح زیر بنای طبقات تا حد مجاز ساختمانی در تراكم ها مورد عمل قرار گیرد .
تبصره 2 : زیر بنای خالص هر واحد مسكونی در مناطق سه گانه شهری حداقل 50 متر مربع می باشد ( راه پله – راهرو – نورگیر و تراس جزء زیر بنای خالص نمی باشد ) .

نحوه محاسبه تعداد واحدهای مجاز در هر قطعه زمین
حداقل زمین مورد نیاز یك واحد مسكونی ( آپارتمانی )
منطقه 1 منطقه 2 منطقه 3
تراكم كم 125 متر مربع 100 متر مربع 75 متر مربع
تراكم متوسط 100 متر مربع 75 متر مربع 62/5 متر مربع
تراكم زیاد 87/5 متر مربع 62/5 متر مربع 37/5 متر مربع
تعداد واحدهای مجاز از طریق تقسیم مساحت عرصه بر ارقام مربوط به حداقل زمین مورد نیاز یك واحد مسكونی بدست می آید در صورتیكه خارج قسمت از نیم بیشتر باشد ملاك عمل عدد بالاتر می باشد .
تبصره 1 : چنانچه زیر بنای واحدهای مجاز احداث شده 75 متر مربع و كمتر باشد 20% به تعداد واحدهای مجاز اضافه می گردد .
تبصره 2 : زیر زمین با كاربری انباری در صورتیكه ارتفاع آن از جدول خیابان تا زیر سقف 1/20 متر بیشتر نباشد و یا بصورت پاركینگ باشد ، در كلیه كاربریها جزء تراكم ساختمانی محسوب نمی شود .
تبصره 3 : احداث انباری در پیلوت بازاء هر واحد 12 متر مربع جزء تراكم ساختمانی محسوب نمی شود .
تبصره 4 : خر پشته بام در ساختمانهای مسكونی با حداكثر مساحت 20 متر مربع جزء سطح زیر بنا محاسبه نمی شود و جزء ارتفاع ساختمان نیز محسوب نخواهد شد .
و...


فهرست مطالب:
بخش اول
ضوابط بالا دست شهرداری
بخش دوم
دسترسی
بخش سوم(ضوابط عمومی طراحی مسكن استیجاری )
طراحی و جانمایی مجموعه
فضای مورد نیاز
دسترسی ها
اقلیم
اشراف
سیمای شهری
انطباق با شكل و فرم بسته
تهیه طرح معماری
معیارهای عمومی طراحی بلوكها
دسترسی و ورودی به بلوكهای ساختمانی
روابط بین واحدهای مسكونی
تناسب و عملكرد فضاها
نما
صرفه جویی در انرژی
بخش چهارم
ضوابط ساختمانی مجتمع های مسكونی


این فایل با فرمت پاورپوینت در 34 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


هدیه محصول:
فایل WORD مطالعات مجتمع مسکونی(8صفحه)