توضیحات کامل :

پاورپوینت موزه گوگنهایم

 

نورگیرهای طبقه دوم

نورگیرهای طبقه سوم

نورگیر سقفی

نورپردازی شب

مصالح

بررسی فرم

تحلیل حجم بنا

فضای داخلی