توضیحات کامل :

پاورپوینت نیارش یکی از اصول معماری ایرانی

 
نیارش درلغت به معنی علم ساخت سازه بناست. و در اصطلاح به فن اجرای ساختمان می گویند. این لغت که یکی از اصول اصلی معماری ایرانی است، در گذشته کاربرد فراوانی داشته اما امروزه بدست فراموشی سپرده شده.نیارش به دانش ایستایی،فن ساختمان و ساختمایه (مصالح)شناسی گفته می*شده است.