توضیحات کامل :

پاورپوینت ویژگی ها و کاربرد بتن پلاستیک در سدها


چكیده:
امروزه با توجه به کارکردها و کاربردهای مختلف سازه ها راهکارهای مختلفی در اجرای سازه ها و مصالح مصرفی آنها بکارگیری شده است که از آن جمله بتن های پلاستیکی1 می باشند. از مصارف مهم بتن پلاستیکی بکارگیری آنها در سازه آب بند برای كنترل تراوش در مقابل جریان آب و در پی تعبیه می شوند و با توجه به شرایط خاك، در انواع گلهای روان، بتن پلاستیك، بتن سازه ای و ... ساخته می شوند . در این مقاله سعی شده به ویژگی ها و کاربرد این نوع بتن ها در سدها پرداخته شود. واژه های كلیدی: بتن پلاستیک ، بنتونیت ، پرده آب بند ، نفوذپذیری ، مدول الاستیسیته ، گرادیان هیدرولیکی ویسکوزیته ، مقاومت سایشی ، دوام ، انعطاف پذیری

 

فهرست :

چکیده

مقدمه

تاریخچه

بتن پلاستیکی چیست ؟

بنتونیت چیست ؟ 

تفاوت بتن پلاستیک با بتن معمولی چیست ؟

ویژگیهای بتن پلاستیك 

کاربرد بتن پلاستیک 

خواص مصالح و طرح اختلاط بتن پلاستیك 

طرح اختلاط توصیه ICOLD

كارایی 

مقاومت فشاری 

تغییر شكل پذیری 

نفوذپذیری 

مقاومت سایشی 

دوام 

نحوه ساخت بتن پلاستیک 

کنترل کیفیت بتن پلاستیک 

کنترل و بازرسی مصالح 

کنترل دوغاب بنتونیت 

کنترل کیفیت بتن پلاستیک تازه 

کنترل کیفیت بتن پلاستیک سخت شده

آزمایش مقاومت فشاری تک محوری

آزمایش مقاومت فشاری سه محوری

آزمایش نفوذپذیری

آزمایش فرسایش پذیری 

با افزایش عیار بنتونیت 

افزایش فشار همه جانبه 

افزایش سن نمونه 

تحلیل و نتیجه گیری