توضیحات کامل :

 

توضیحات:
فایل پاورپوینت ضوابط و معیار های طراحی گالری‌ها،در حجم 20 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.
بخشی از متن:
فضای نمایشگاه بخش مهمی در این مجموعه به شمار می‌رود كه خصوصیات آن بر مجموعه تاثیر می‌گذارد.
تجربه فرد از فضای سه بعدی نمایشگاه نتیجه یك ادراك سریع است. این ادراك در محیطی با ساختار روشن، آسان‌تر و با خستگی كمتر به دست می‌آید تا در فضائی كه تركیب ضعیف و ناخوانایی دارد. 
نمایشگاه نوع خاصی از فضا است كه در آن علاوه بر رابطه انسان - فضا یك رابطه پیچیده بین فضا و شیء وجود دارد. در قسمتهایی از نمایشگاه كه دارای مجموعه‌های نمایشی ثابت است. معماری را می توان تا حد امكان با اشیاء تطبیق داد ولی در قسمتهای قابل انعطاف، این امر فقط از طریق تزئینات و تمهیدات فراوان عملی است.
و...
فهرست مطالب:
ساختار عمومی گالری‌ها
ترتیب قرارگیری اشیاء
نورپردازی گالری‌ها
نورپردازی طبیعی (نور روز)
نورپردازی جانبی (افقی)
نورپردازی مصنوعی
حركت و دسترسی گالری‌ها
تنظیم شرایط محیطی
تهویه مطبوع
آكوستیك
این فایل با فرمت پاورپوینت در 20 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.
هدیه محصول:
فایل WORD استانداردهای طراحی مجتمع مسکونی(18صفحه)

پاورپوینت ضوابط و معیار های طراحی گالری‌ها

فایل پاورپوینت ضوابط و معیار های طراحی گالری‌ها،در حجم 20 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

 

بخشی از متن:

فضای نمایشگاه بخش مهمی در این مجموعه به شمار می‌رود كه خصوصیات آن بر مجموعه تاثیر می‌گذارد.

تجربه فرد از فضای سه بعدی نمایشگاه نتیجه یك ادراك سریع است. این ادراك در محیطی با ساختار روشن، آسان‌تر و با خستگی كمتر به دست می‌آید تا در فضائی كه تركیب ضعیف و ناخوانایی دارد. 

 

نمایشگاه نوع خاصی از فضا است كه در آن علاوه بر رابطه انسان - فضا یك رابطه پیچیده بین فضا و شیء وجود دارد. در قسمتهایی از نمایشگاه كه دارای مجموعه‌های نمایشی ثابت است. معماری را می توان تا حد امكان با اشیاء تطبیق داد ولی در قسمتهای قابل انعطاف، این امر فقط از طریق تزئینات و تمهیدات فراوان عملی است.

 

و...

 

 

فهرست مطالب:

ساختار عمومی گالری‌ها

ترتیب قرارگیری اشیاء

نورپردازی گالری‌ها

نورپردازی طبیعی (نور روز)

نورپردازی جانبی (افقی)

نورپردازی مصنوعی

حركت و دسترسی گالری‌ها

تنظیم شرایط محیطی

تهویه مطبوع

آكوستیك

 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 20 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

 

 

هدیه محصول:

فایل WORD استانداردهای طراحی مجتمع مسکونی(18صفحه)