توضیحات کامل :

 

توضیحات:
فایل پاورپوینت مهره ها و نخاع،در حجم 66 اسلاید قابل ویرایش.
در این فایل به بررسی و آشنایی با آسیب های ستون مهره ها و نخاع
پرداخته شده است.
فهرست مطالب:
1- ارزیابی ترومای ستون فقرات و طناب نخاعی
2- بررسی حس و حرکت اندامهای زیرسطح آسیب مهره ای
3- اداره شوک نروژنیک
این فایل با فرمت پاورپوینت در 66 اسلاید قابل ویرایش و کامل تهیه شده است.

پاورپوینت آسیب های ستون مهره ها و نخاع

فایل پاورپوینت مهره ها و نخاع،در حجم 66 اسلاید قابل ویرایش.

 

 

در این فایل به بررسی و آشنایی با آسیب های ستون مهره ها و نخاع

پرداخته شده است.

 

 

فهرست مطالب:

1- ارزیابی ترومای ستون فقرات و طناب نخاعی

 

2- بررسی حس و حرکت اندامهای زیرسطح آسیب مهره ای

 

3- اداره شوک نروژنیک

 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 66 اسلاید قابل ویرایش و کامل تهیه شده است.