توضیحات کامل :

 

پاورپوینت پیدایش ترك در ساختمان
مقدمه :
افت پی بر اثر عواملی همچون رطوبت و فشارهای وارده از طبقات ، بی مقاومتی خاك و عملكردهای 
آن پیش می آید . همچنین نوع مصالح مصرفی و اجرای غیرفنی ، سبب نشستهای پی می شود . در 
مجموع ، بر اثر حركات زمین ، اسكلت بنا حركت می كند و شكستهای مختلف كه شامل تركهای عمیق 
و یا معمولی و در مواردی به شكل مویی است ، نمایان می شود.

پاورپوینت پیدایش ترك در ساختمان

مقدمه :

افت پی بر اثر عواملی همچون رطوبت و فشارهای وارده از طبقات ، بی مقاومتی خاك و عملكردهای آن پیش می آید . همچنین نوع مصالح مصرفی و اجرای غیرفنی ، سبب نشستهای پی می شود . در مجموع ، بر اثر حركات زمین ، اسكلت بنا حركت می كند و شكستهای مختلف كه شامل تركهای عمیق و یا معمولی و در مواردی به شكل مویی است ، نمایان می شود.

.

فهرست

مقدمه

موقعیت ترك

حالتهای ترك 

روش تعمیر تركها 

تركهای نیمه عمیق 

تركهای عمیق 

ترك در تقاطع دیوار

ترك در نعل درگاه

پیوند در تركهای عمیق

 

رفع ترك اطراف ستونهای فلزی 

.

نکته : برای دانلود فایل ها از فروشگاه از مرورگر windows explorer استفاده نکنید.و vpn باید غیر فعال باشد .تا شما بتونید بدون مشکل فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید.