توضیحات کامل :

پاورپوینت پروژه تنظیم شرایط محیطی استان بوشهر

فایل پاورپوینت پروژه تنظیم شرایط محیطی(محل پروژه شهرستان بوشهر)،در حجم 54 اسلاید قابل ویرایش.

در این فایل به بررسی و مطالعه شرایط محیطی استان بوشهر پرداخته شده است.

فهرست مطالب :
موقعیت جغرافیایی شهر بوشهر
بررسی اقلیمی منطقه
بررسی دمای شهرستان
میزان رطوبت هوا
جهت باد
جهت حرکت باد در شب و روز
بررسی نزولات جوی
تابش خورشید
احساس غالب اقلیمی
تجزیه و تحلیل شرایط اقلیمی
بررسی بناهای سنتی بوشهر
شناشیر در اقلیم بوشهر
حیاط در اقلیم بوشهر
پنجره ها
پشت بام
ایوان ها
سایبان ها
استفاده از شیشه های رنگی
محل ویلا در سایت
تحلیل سایت ویلا
ایده های طراحی
طراحی ویلا
مشخصات ویلا
نقشه ها
دتایل ها
منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 54 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.