توضیحات کامل :

پاورپوینت ساختار پست های فشار قوی

 

هدف اصلی از احداث پستهای فشارقوی امکان انتقال نیروی برق از نیروگاهها به محل های مصرف و ایجاد ارتباط مناسب بین نقاط تولید و مصرف و در نتیجه ایجاد امکان مناسب برای بهره برداری از سیستم برق رسانی می باشد. در نتیجه پستهای انتقال نیرو بایستی در شرایط مختلف بهره برداری سیستم آمادگی انجام وظیفه خود را داشته باشند. و بهره برداری از سیستم را تسهیل نموده و کمترین اختلال را ایجاد نمایند. در حقیقت اولویت اول در بهینگی یک پست تامین نیازهای بهره برداری سیستم می باشد.

فهرست مطالب :

دسته بندی پست های فشارقوی

اجزاء تشکیل دهنده پستها

بررسی تجهیزات فشارقوی ، حفاظت ، کنترل و ثبات وقایع

سیستم تغذیه

سیستم زمین

ترانسفورماتور جریان

وظایف ترانسفورماتور جریان

مشخصات فنی شینه‌ها درپستهای فشارقوی

موج گیر و تجهیزات کوپلینگ

راکتورهای موازی

ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی

سیستم حفاظت ازصاعقه

سکسیونر و تیغه‌های زمین

ترانسفورماتور زمین-کمکی

کلید قدرت

انواع قطع و وصل کلیدهای قدرت

نقش کلیدهای قدرت در سیستم قدرت

نیازهایی از شبکه که کلید قدرت باید تامین نماید

سیستم کنترل

وظایف سیستم کنترل