توضیحات کامل :

سیستم مکانیزه دبیرخانه

 

این برنامه یک دیتابیس ساده به زبان دلفی با کمک اکسس و دستورات Sql می باشد برای این کار ابتدا به برنامه اکسس رفته و یک Tabel با نام Dabir ایجاد می کنیم که مانند عکس شامل فیلد های زیر می باشد

 

Nno : شماره نامه ای که قرار است ثبت شود

Subject : موضوع نامه ای که قرار است ثبت شود

Date : تاریخی که در آن نامه ثبت شذه

Name : نام صاحب نامه

File : آدرس فایلی که نامه ذخیره می شود

جدول را ذخیره می کنیم و به دلفی می رویم :

New project را انتخاب می کنیم

مطابق شکل ابزار زیر را در صفحه قرار می دهیم

فهرست مطالب

طراحی فرم ها

حذف یک نامه

Label