توضیحات کامل :

پاورپوینت مبحث زنان و حقوق زن در اسلام

 

ریشه های اخلاق کهن جنسی: —اعتقاد به پلیدی ذاتی روابط جنسی —مالکیت مرد بر زن —اطمینان یابی مرد از پدری خویش —وابستگی اقتصادی زن به مرد —احساس بد زن نسبت به خود در ایام خاص زنان —مجازاتهای شدید زن توسط مرد —حسادت مرد