توضیحات کامل :

پاورپوینت روبات های هوشمند خودکار

 

فهرست:

روبات چیست؟

روباتیک چیست؟

روبات هوشمند

شرط لازم برای روبات بودن!

تاریخچه

سه قانون روباتیک

روباتهای صنعتی اولیه

روبات انسان نما

روباتهای سرگرمی

روباتهای فضائی

روبات جارو برقی

روباتهای نظامی

اجزا یک سیستم روباتیک

مقایسه انسان و روبات

انواع روبات

روبات صنعتی

مزایای استفاده از روبات برای صنایع

اجزا یک روبات صنعتی

طرحهای متداول روباتهای صنعتی

کاربرد روباتهای صنعتی

سیر تحول در کنترل روبات

سنسورهای روباتهای هوشمند

روباتهای متحرک خودکار

روباتهای متحرک

سه سئوال اصلی در مورد روباتهای متحرک

پاسخگوئی به سوالات

معماری یک سیستم روباتیک