توضیحات کامل :
آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 81 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت ایران ترانسفودر سال81 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد.