توضیحات کامل :

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی امین در سال 82 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی امین در سال 82 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد.